Verlenging duur proeftijd?

Financiële consequenties voor het pensioen bij ontslag kunnen ver gaan

Dat de consequenties bij ontslag voor het pensioen ver kunnen gaan blijkt uit een recente uitspraak van de Rechtbank Noord Nederland (ECLI:NL:RBNNE:2017:4360). In deze zaak wordt een advocaat aansprakelijk gesteld door de partner van een (inmiddels overleden) ex-werknemer vanwege een forse verlaging van het partnerpensioen.

Gevolgschade door onvolledig advies

De advocaat had de werknemer bijgestaan in het kader van de ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De advocaat had zijn cliënt echter niet goed geïnformeerd over de gevolgen van het ontslag voor het partnerpensioen uit de pensioenregeling van de werkgever. De rechtbank volgt de eiseres in haar stelling dat, als de advocaat zich goed had geïnformeerd, hij niet geadviseerd zou hebben om mee te werken aan de formele ontbinding van de arbeidsovereenkomst met als gevolg dat de advocaat aansprakelijk is voor de gevolgschade.

Risicomanagement bij reorganisaties en ontslag

Uit bovenstaande blijkt dat het van groot belang is dat, wanneer u als werkgever iemand moet ontslaan of voor een grotere reorganisatie staat, het erg belangrijk is om u goed te laten adviseren. Ook wanneer u als extern adviseur een organisatie hierin begeleidt is het erg verstandig om onze (pensioen)expertise hiervoor aan te spreken. Pensioen is immers niet meer dan uitgesteld salaris terwijl bij het onderwerp salaris wel uitgebreid wordt stilgestaan. Speciaal voor loopbaan events als ‘Uit dienst gaan en ‘Ontslagen worden bieden wij passende diensten aan:

  • Pensioencheck bij reorganisaties
    Bij een reorganisatie komt veel kijken. Het is belangrijk om goed te controleren wat de gevolgen zijn voor het pensioen en de verzekerde arbeidsvoorwaarden op lange termijn en de betrokken medewerkers hierover goed te informeren. De uitkomst van onze controle van uw personeelsdossiers is een gedegen advies, dit om het risico van financiële schade op lange termijn voor u als werkgever te beperken.
  • Beëindigingsbrief bij ontslag
    Vanuit Felixx.online kunnen wij de werknemers bij ontslag een brief sturen. Hierin staat exact aangegeven welke afspraken er gemaakt zijn met betrekking tot het uit dienst gaan en de verzekerde arbeidsvoorwaarden.
  • Beëindigingsbrief bij uitdiensttreding
    Bij uitdiensttreding kunt u uw werknemers vanuit Felixx.online een brief sturen. In deze brief wordt exact aangegeven welke afspraken er gemaakt zijn met betrekking tot het uit dienst gaan en de verzekerde arbeidsvoorwaarden.

Roep ons advies in bij ontslagzaken of reorganisaties

Staat u voor een reorganisatie of heeft u een ontslagzaak waarvan u de consequenties op lange termijn niet kunt overzien? Neemt u dan gerust contact met mij op via 035 – 698 27 10 of via ralph@felixxpensioen.nl.

mr. drs. Ralph van Putten

mr. drs. Ralph van Putten

Adviseur pensioen- en arbeidsvoorwaarden

Na het afronden van de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen is hij bij een verzekeringsmaatschappij zijn carrière in de pensioenwereld gestart. Inmiddels heeft hij
Lees verder…