Veel werkgevers maken nog geen gebruik van Loonkostenvoordeel

De overheid stimuleert werkgevers om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een grotere kans te bieden op het krijgen of behouden van een baan. Door de Wet Tegemoetkomingen Loondomeinen (WTL) kan de werkgever in aanmerking komen op tegemoetkomingen voor deze werknemers. Helaas is gebleken dat veel werkgevers nog niet (volledig) gebruik maken van deze tegemoetkomingen. Hieronder besteden wij aandacht aan de tegemoetkoming Loonkostenvoordeel. Er volgen nog twee berichten over de tegemoetkomingen bij Lage-inkomensvoordeel en No-riskpolis en/of Jobcoach.

Loonkostenvoordeel (LKV) van kracht sinds 1 januari 2018

Per 1-1-2018 heeft de overheid de premiekorting voor bepaalde doelgroepen vervangen door LKV. Werkgevers die iemand in dienst nemen of herplaatsen uit bepaalde groepen, krijgen hiervoor een tegemoetkoming. Hiermee krijgen kwetsbare groepen betere kansen op de arbeidsmarkt.

Welke doelgroepen vallen onder de LKV?

De loonkostenvoordeel geldt voor werkgevers die werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastiger aan het werk komen uit de volgende categorieën:

 1. Oudere werknemer.
  Vergoeding: € 3,05 per uur; maximaal € 6.000,- per kalenderjaar; maximale termijn is 3 jaar.
 1. Arbeidsgehandicapte werknemer
  Vergoeding: € 3,05 per uur; maximaal € 6.000,- per kalenderjaar; maximale termijn is 3 jaar.
 1. Doelgroep banenafspraak en scholing belemmerden
  Vergoeding: € 1,01 per uur; maximaal € 2.000,- per kalenderjaar; maximale termijn is 3 jaar.
 1. Herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer
  Vergoeding: € 3,05 per uur; maximaal € 6.000,- per kalenderjaar; maximale termijn is 1 jaar.

Wat moet u als werkgever doen?

In de aangifte loonheffingen zet de werkgever de indicatie voor ‘LKV’ op ‘ja’. Dit mag u pas doen als een kopie doelgroep-verklaring LKV van de werknemer is ontvangen (tenzij sprake is van overgangsrecht). Deze doelgroepverklaring LKV moet de werknemer (of gemachtigde) aanvragen bij het UWV of de gemeente* binnen drie maanden na indiensttreding. Het is dus belangrijk om tijdig na te gaan of een werknemer onder een doelgroep valt. Het UWV berekent na het verzoek de totale loonkostenvoordeel voor de werkgever. De Belastingdienst betaalt de werkgever vervolgens uit (uiterlijk 12 september).

* Alleen doelgroep oudere werknemers met uitkering van gemeente vraagt aan bij gemeente.

Laat ons u helpen

Heeft u na het lezen van dit artikel over de loonkostenvoordeel vragen? Of wilt u begeleid worden bij het aanvragen van de LKV? Neem dan gerust contact met mij op of bel met één van mijn collega’s bij Felixx. Pensioen & HR 035 – 698 27 10.

Edwin Kurvers MScBA RVI

Edwin Kurvers MScBA RVI

Registeradviseur Verzuim en Inkomen management

Tijdens zijn studie Business Administration aan de Universiteit van Amsterdam is Edwin werkzaam geweest bij Felison Assuradeuren NV als commercieel binnendienst medewerker en operationeel medewerker intermediaire zaken. Na het afronden van de studie is Edwin aangenomen als commercieel binnendienst medewerker bij Felixx. HR per 1 februari 2016.
Lees verder...