Werkgevers maken er vaak nog geen gebruik van

De overheid stimuleert werkgevers om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een grotere kans te bieden op het krijgen of houden van een baan. Door de Wet Tegemoetkomingen Loondomeinen (WTL) kan de werkgever in aanmerking komen op tegemoetkomingen voor deze werknemers. Eerder al hebben wij de tegemoetkoming Loonkostenvoordeel doorgenomen. Hieronder bespreken wij het Lage-inkomensvoordeel. Er volgt nog een bericht over de mogelijke voordelen van een No-riskpolis of een Jobcoach.

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Per 1 januari 2017 zorgt de overheid via het LIV dat mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt een grotere kans op werk hebben en houden. Werkgevers kunnen namelijk een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen voor werknemers met een laag loon. Het LIV kan daardoor net dat zetje in de goede richting zijn om mensen die werkloos zijn aan het werk te helpen en om mensen met een laag loon aan het werk te houden.

Welke doelgroepen vallen onder het LIV?

Het LIV geldt voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Een laag loon houdt concreet in een gemiddeld uurloon tussen € 10,05 en € 12,58 (2019). Daarnaast moet deze werknemer minimaal 1248 verloonde uren per jaar hebben gemaakt en nog niet de AOW-leeftijd hebben bereikt. Hoeveel de tegemoetkoming is hangt af van het aantal verloonde uren en het gemiddelde uurloon. De rekenregels met betrekking tot het berekenen van het LIV zijn te vinden op de site van het UWV.

Gemiddeld uurloon over 2018 LIV per werknemer per verloond uur Maximale LIV per werknemer per kalenderjaar
€ 9,82 t/m € 10,81 € 1,01 € 2.000,-
€ 10,82 t/m 12,29 € 0,51 € 1.000,-

 

Gemiddeld uurloon over 2019 LIV per werknemer per verloond uur Maximale LIV per werknemer per kalenderjaar
€ 10,05 t/m € 11,07 € 1,01 € 2.000,-
€ 11,08 t/m € 12,58 € 0,51 € 1.000,-

Wat moet de werkgever doen?

De werkgever zorgt dat de aangifte loonheffingen juist is ingevuld en controleert de voorlopige berekeningen. Het UWV berekent de totale lage-inkomensvoordeel voor de werkgever. Uiterlijk tot mei kan de werkgever eventueel een correctiebericht indienen n.a.v. de voorlopige berekening. De Belastingdienst betaalt de werkgever vervolgens uit (uiterlijk 12 september).

Neem contact op

Heeft u na het lezen van dit artikel over het loonkostenvoordeel vragen? Neem dan contact op met mij of één van mijn collega’s van Felixx. Pensioen en HR Consultants via 035 – 698 27 10.

Edwin Kurvers MScBA RVI

Edwin Kurvers MScBA RVI

Registeradviseur Verzuim en Inkomen management

Tijdens zijn studie Business Administration aan de Universiteit van Amsterdam is Edwin werkzaam geweest bij Felison Assuradeuren NV als commercieel binnendienst medewerker en operationeel medewerker intermediaire zaken. Na het afronden van de studie is Edwin aangenomen als commercieel binnendienst medewerker bij Felixx. HR per 1 februari 2016.
Lees verder...