Maximale uitkeringsduur WW weer terug naar drie jaar

Maximale uitkeringsduur WW weer terug naar drie jaar

Maximale uitkeringsduur WW weer terug naar drie jaar De komende weken wordt duidelijk of de sociale partners uitvoering kunnen gaan geven aan het terugdraaien van de WW-versobering uit 2016. Na de verplichte advisering door de Raad van State dient het demissionaire...