Diensten

Advies en ondersteuning voor een gezonde organisatie
Doe de gratis ArboscanGebruik de HR Kennisbank

Diensten

Met haar diensten ondersteunt Felixx.HR managers die een gezonde organisatie nastreven met duurzaam inzetbare medewerkers door te zorgen voor optimale grip op ziekteverzuim en het voorkomen daarvan.

Onze HR dienstverlening spitst zich toe op drie aandachtsgebieden: regie op verzuim, risicobeperkend advies en operationele HR ondersteuning. Hiermee denken wij goed te kunnen anticiperen op de behoefte van onze relaties op verschillende niveaus. Voor de relaties die zelf geen HR functionaris in dienst hebben kunnen wij dit zelfs volledig invullen.

Diensten voor regie op verzuim

Regie op verzuim

Als werkgever moet u ervoor zorgen dat uw werknemers gezond en veilig kunnen werken en duurzaam inzetbaar blijven. Hier komen veel wettelijke verplichtingen bij kijken.

Diensten voor risico beperkend advies

Risico beperkend advies

Een gezonde organisatie ontstaat als er een gezonde aanpak wordt gehanteerd waarbij er grip is op het verzuim. Voor nieuwe relaties hanteren wij ons beproefde concept voor een plan van aanpak dat dit mogelijk maakt.

Diensten voor de operationele ondersteuning HR

Operationele ondersteuning HR

Een gezonde organisatie ontstaat als er een gezonde aanpak wordt gehanteerd waarbij er grip is op het verzuim. Voor nieuwe relaties hanteren wij ons beproefde concept voor een plan van aanpak dat dit mogelijk maakt.

Regie op verzuim

Arbo-dienstverlening

Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor het voorkomen van langdurig ziekteverzuim en voor de re-integratie van de zieke werknemer.
Lees meer

Ziekteverzuim-begeleiding

Voor werkgevers is het een wettelijke verplichting om een ziekteverzuimbeleid te voeren en wordt expliciet genoemd in het Arbeidsomstandighedenbesluit (art 2.9).
Lees meer

Periodiek Medisch Onderzoek

Als werkgever bent u verplicht uw werknemers éénmaal in de drie jaar een Preventief medisch onderzoek (PMO) aan te bieden.
Lees meer

Aanstellingskeuringen

Door de Wet op de medische keuringen (WMK) denken veel werkgevers dat aanstellingskeuringen niet meer mogelijk zijn.
Lees meer

Maatwerk Regeling Risico Inventarisatie en Evaluatie

Bent u als werkgever in staat om de regie in eigen handen te nemen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen?
Lees meer

Vangnet Regeling Risico Inventarisatie en Evaluatie

Een wettelijk gecertificeerde arbodienst moet worden ingehuurd als u er voor kiest om de ondersteuning uit te besteden.
Lees meer

Risicobeperkend advies

Ziekteverzuim Conventioneel

De loondoorbetalingsplicht in de eerste twee jaar vormt voor u een groot risico. Met een verzuimverzekering dekt u dit risico (deels) af.
Lees meer

Ziekteverzuim Calamiteiten/Stop Loss

Naast de conventionele dekking bij ziekteverzuim, kunt u ook kiezen om het gehele risico voor u als werkgever af te dekken in de vorm van een Eigen Behoud.
Lees meer

WGA Eigenrisicodrager

Uw werknemers zijn verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).
Lees meer

Ziektewet Eigenrisicodrager

Uw werknemers zijn verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).
Lees meer

Algemene informatie over de Wet WIA

De WIA regelt uw inkomen als u door arbeidsongeschiktheid minder of niet kunt werken.
Lees meer

WIA Excedent

Uitgezonderd de IVA en de eerste twee maanden van de WGA loongerelateerde uitkering gaat de WIA qua uitkeringshoogte in beginsel niet verder dan 70% van het laatstverdiende inkomen.
Lees meer

WGA Hiaat

De WGA Hiaatverzekering zorgt voor een aanvulling op de WGA vervolguitkering.
Lees meer

WGA Hiaat (uitgebreid)

Deze verzekering zorgt voor een aanvulling tot minimaal 70% van het tot het maximum dagloon gemaximeerde laatst verdiende loon.
Lees meer

WIA 35 min

Wanneer een werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is, krijgt hij geen WIA uitkering.
Lees meer

WIA vaste Aanvulling

Met de WIA Vaste Aanvulling ontvangt uw medewerker een vast bedrag bij arbeidsongeschiktheid.
Lees meer

Collectieve Ongevallen

Met de Collectieve Ongevallenverzekering biedt u uw medewerkers of hun nabestaanden een eenmalige uitkering.
Lees meer

Collectieve Zakenreisverzekering

Met een Collectieve Zakenreis verzekering zijn alle werknemers verzekerd tijdens zakelijk reizen.
Lees meer

Aanvullende diensten

Opstellen standaard arbeidsovereenkomst (bepaalde tijd)

Zijn uw arbeidsovereenkomsten nog up-to-date? Voldoen ze aan de laatste wettelijke eisen?
Lees meer

Opstellen standaard arbeidsovereenkomst (onbepaalde tijd)

Zijn uw arbeidsovereenkomsten nog up-to-date? Voldoen ze aan de laatste wettelijke eisen?
Lees meer

Opstellen maatwerk arbeidsovereenkomst

Wilt u graag eerst even sparren met een deskundige over het vastleggen van uw arbeidsvoorwaarden voor uw medewerkers?
Lees verder

Opstellen en beheer personeelsreglement

Laat ons uw algemene bedrijfsregels opstellen om duidelijkheid te creëeren naar uw medewerkers.
Lees meer

Advies verzekerde arbeidsvoorwaarden

Naast een pensioen zijn er ook andere verzekerde arbeidsvoorwaarden waar periodiek advies noodzakelijk kan zijn.
Lees meer

Verhaal schade bij letsel werknemers door derden

Het komt regelmatig voor dat het verzuim van een collega veroorzaakt wordt door derden, bijvoorbeeld bij een ongeval.
Lees meer