Diensten

Advies en ondersteuning voor een gezonde organisatie Doe de gratis ArboscanGebruik de HR Kennisbank

Felixx.Arbo-dienstverlening

Werkgever, werknemer en een arbodienst zijn samen verantwoordelijk voor het voorkomen van langdurig ziekteverzuim en voor de re-integratie van de zieke werknemer. Volgens de Wet verbetering poortwachter moeten er gedurende het verloop van het verzuim een aantal verplichte stappen worden uitgevoerd. Niet nakomen van deze stappen kan leiden tot kostbare loonsancties. Felixx.Arbo zorgt ervoor dat deze stappen poortwachter zorgvuldig en tijdig worden gemaakt.

Welke stappen dienen genomen te worden na de verzuimmelding?

De rol van Felixx. tijdens het eerste jaar:

In de eerste week na verzuim wordt de ziekmelding door ons beoordeeld. In de vierde of vijfde week zorgen wij voor een eerste beoordeling door de bedrijfsarts waarna een probleemanalyse uitvoeren. Vervolgens wordt de verzuimaanpak van de betreffende melding iedere zes weken geëvalueerd, bijgesteld en aan u teruggekoppeld. In de 18e week controleren wij het dossier. In de 42e week van verzuim verzorgen wij de verzuimmelding naar het UWV.

Aan het einde van het eerste verzuimjaar wordt er in de 50e week een arbeidsdeskundige onderzoek uitgevoerd dat samen met de werkgever en werknemer wordt geëvalueerd.

Uw rol tijdens het eerste jaar:

Zelf dient u in de tweede week een analyse van de verzuimmelding te starten en aan ons terug te koppelen. In de zevende ween bespreekt u de opzet van een plan van aanpak dat u in de achtste week aan ons doet toekomen. In week 48 neemt u het initiatief om met de werknemer het verzuim te evalueren.

De rol van Felixx. tijdens het tweede jaar:

Na de eerstejaars-evaluatie continueert zich de zeswekelijkse cyclus van evalueren en bijstellen van het plan van aanpak. Wij zien er op toe dat u in de 88e week met de WIA aanvraag start en indien mogelijk begint met het bespreken en vastleggen van een plan voor reintegratie. In week 91 verzorgen wij de documenten voor de WAI aanvraag. In de 104e week na de verzuimmelding volgt de WIA-beoordeling.

Uw rol tijdens het tweede jaar:

Zelf dient u op ons aangeven in de 88e week een aanvang te maken met het aanvragen van de WIA en in week 93 dient u deze in te dienen bij het UWV.

 

Starten met Felixx.Arbo dienstverlening?

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Wanneer u ons doorgeeft hoeveel werknemers u heeft, hoe de verdeling tussen vaste en flexmedewerkers is, hoeveel ziekmeldingen uw onderneming jaarlijks heeft en hoe lang dit gemiddelde verzuim is, dan offreren wij u op maat wat wij voor u kunnen doen.

Wat levert dit op?

  • Een maatwerk dienstverlening die is toegespitst op uw onderneming;
  • U krijg optimale grip op verzuim;
  • Via Felixx.online altijd direct inzicht in uw verzuimcijfers;
  • Een vaste contactpersoon voor al uw arbozaken;
  • Optie tot inbedding in een complete employee journey aanpak.

 

Strategie omtrent ziekteverzuim

Let op:

Een basiscontract met een arbodienst is vanaf 1 juli 2018 verplicht.

Voorkom boetes met regie op verzuim door Felixx.Arbo

Mr. Pien Hengeveld

Mr. Pien Hengeveld

Employee Journey / HR Adviseur

Niet alleen op basis van haar competenties maar zeker op basis van ervaring weet Pien wat de Employee Journey inhoudt...
Lees verder...

Vragen? Bel gerust!

035 - 698 27 10