Diensten

Advies en ondersteuning voor een gezonde organisatie

Risico beperkend advies

Gezondheid is erg belangrijk, en als werkgever wenst u dit natuurlijk al uw werknemers toe. Ook zal uw bedrijf aandacht besteden aan gezond en veilig werken. Toch kunnen ook uw werknemers arbeidsongeschikt worden. Het op tijd inwinnen van risico beperkend advies kan op termijn een hoop kosten besparen.

De gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid kunnen enorm zijn. Niet alleen voor uw werknemer, maar ook voor u als werkgever. In de wet is geregeld dat u tot twaalf jaar lang kunt opdraaien voor de kosten van een zieke of arbeidsongeschikte werknemer. Het is dan ook belangrijk om deze risico’s goed te laten verzekeren. 

Werkgeversrisico’s

Wanneer uw medewerkers ziek worden, heeft u als werkgever een aantal verplichtingen en zijn er een aantal risico’s. Als het gaat om de kosten van zieke werknemers krijgt u als werkgever te maken met wettelijke regelingen, zoals de WULBZ, Wet van Poortwachter, Wet BeZaVa en de WIA. Wij bieden u oplossingen om grip en inzicht te krijgen op deze verplichtingen en risico’s bij verzuim.

Wij hanteren een integrale aanpak: Ziekteverzuim beperken (preventief) en het bevorderen van de re-integratie. Maar ook het afdekken van de risico’s voor zowel de werkgever als de werknemer door risico beperkend advies. Wij hebben hieronder voor u de verzekerbare arbeidsvoorwaarden in kaart gebracht die deze risico’s afdekken.

Verzekerbare arbeidsvoorwaarden voor de directe en indirecte werkgeversrisico’s:

Werknemersrisico’s

Na twee jaar verzuim wordt de medewerker gekeurd voor de WIA. In de meeste gevallen wordt de medewerker gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard. Hij ontvangt dan een WGA-uitkering die deels zijn verlies aan inkomen compenseert. Van gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers wordt verwacht dat zij blijven werken voor dat deel dat zij nog wel arbeidsgeschikt zijn. Het liefst binnen het bedrijf waar zij al werkzaam waren. Dit lukt niet altijd. Medewerkers die niet meer voldoende kunnen werken, gaan aanzienlijk in inkomen achteruit en krijgen te maken met een WGA-gat. Als werkgever kunt u voorzieningen treffen om het inkomensverlies van medewerkers met een WGA-gat te compenseren. Voor uw medewerkers biedt dit extra zekerheid, voor u is het een extra arbeidsvoorwaarde waarmee u goed werkgeverschap benadrukt.

Verzekerbare arbeidsvoorwaarden voor de werknemersrisico’s:

Een totaaloplossing is natuurlijk ook mogelijk

Het is uiteraard ook mogelijk dat u het gehele pakket aan maatregelen met betrekking tot regie op verzuim aan ons uitbesteed. Wij maken hiervoor graag een keer een afspraak met u.

Edwin Kurvers MScBA

Edwin Kurvers MScBA

Adviseur Inkomen

Vanwege de groei van Felixx. HR is Edwin Kurvers 1 februari 2016 aangenomen als Commercieel Binnendienst Medewerker ...
Lees verder...

Vragen? Bel gerust!

035 - 698 27 10