Diensten

Advies en ondersteuning voor een gezonde organisatie

WGA Hiaat uitgebreid

Deze verzekering zorgt voor een aanvulling tot minimaal 70% van het tot het maximum dagloon gemaximeerde laatst verdiende loon. De WGA Hiaat uitgebreid geeft een aanvulling op de WGA-vervolguitkering en de WGA Loonaanvullingsuitkering, maar in bepaalde gevallen ook op de WGA Loongerelateerde uitkering. De werknemer die echter niet in staat is om als gedeeltelijk arbeids(on)geschikte een baan te vinden is met de WGA Hiaat uitgebreid verzekering in ieder geval gegarandeerd van een totaal inkomen van 70% van het laatst verdiende loon (tot maximum dagloon).

Wanneer u uw gegevens achterlaat zullen wij contact met u opnemen en u een goede voorbeeldberekening per e-mail doen toekomen.

Ja, neem contact met mij op over dit onderwerp!

13 + 3 =