Diensten

Advies en ondersteuning voor een gezonde organisatie

WGA Hiaat

De WGA Hiaatverzekering zorgt voor een aanvulling op de WGA vervolguitkering. Hierdoor komt het totale inkomen van de werknemer uit op minimaal 70% van het tot het maximum dagloon gemaximeerde loon, vermenigvuldigd met het arbeidsongeschiktheidspercentage (AO%). Wanneer de werknemer toch nog een klein deel van de restverdiencapaciteit benut (minder dan 50%), dan komt het hiermee verdiende salaris daar nog bij.

De WGA Hiaatverzekering wordt door veel verzekeraars zowel op collectieve als individuele basis aangeboden. Deze verzekering komt ook wel voor onder de naam WGA Hiaatverzekering Standaard of WGA Hiaat verzekering Basis. Wij zullen hierna de aanduiding WGA Hiaatverzekering gebruiken.

De WGA Hiaatverzekering keert alleen uit als er sprake is van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (=WGA) en er moet sprake zijn van de Vervolguitkering. De werknemer is na de WGA Loongerelateerde uitkering niet in staat minimaal 50% van de restverdiencapaciteit te benutten.

Wanneer u uw gegevens achterlaat zullen wij contact met u opnemen en u een goede voorbeeldberekening per e-mail doen toekomen.

Ja, neem contact met mij op over dit onderwerp!

5 + 7 =