Diensten

Advies en ondersteuning voor een gezonde organisatie

WIA Excedent

Uitgezonderd de IVA en de eerste twee maanden van de WGA loongerelateerde uitkering gaat de WIA qua uitkeringshoogte in beginsel niet verder dan 70% van het laatstverdiende inkomen. Dit inkomen is daarnaast ook nog gemaximeerd tot het maximum dagloon. Om het meerdere te verzekeren bestaan WIA Excedentverzekeringen.

Om het meerdere te verzekeren bestaan WIA Excedent verzekeringen. Bij deze verzekeringsvorm wordt er onderscheid gemaakt in het inkomen onder het maximum dagloon en het inkomensdeel erboven. Op een polis van een WIA Excedent verzekering wordt dit verschil vaak zichtbaar door twee verschillende verzekerde bedragen te vermelden.

Deze verzekerde bedragen zijn gebaseerd op het gekozen dekkingspercentage. In veel gevallen kan gekozen worden tussen dekkingspercentages van 70%, 75% en 80%.

Verzekeraars hanteren twee verschillende berekeningsmethodieken van de verzekerde rente op de polissen. Belangrijk is om na te gaan of de verzekeraar spreekt over een WIA Excedent verzekering of over WGA en IVA Excedent verzekeringen. Hieronder wordt uiteengezet hoe de berekeningsmethodieken worden gehanteerd:

Berekeningsmethodiek verzekerde rente WIA Excedent

Omdat er voor het inkomensdeel tot het maximum dagloon feitelijk al tot 70% dekking is in de WIA, geldt voor dat inkomensdeel dat het gekozen dekkingspercentage met 70% wordt verminderd. Schematisch ziet dat er als volgt uit:

WIA Tabel 1

Berekeningsmethodieken verzekerde rentes WGA en IVA Excedent

Omdat er voor het inkomensdeel tot het maximum dagloon feitelijk al tot 70% dekking is in de WGA, geldt voor dat inkomensdeel dat het gekozen dekkingspercentage met 70% wordt verminderd. Schematisch ziet dat er als volgt uit:

WIA Tabel 2

Daarnaast is voor het inkomensdeel tot het maximum dagloon feitelijk al 75% dekking in de IVA. Hierdoor geldt voor dat inkomensdeel dat het gekozen dekkingspercentage met 75% wordt verminderd. Schematisch ziet dit er als volgt uit:

WIA Tabel 3

De uitkeringen uit zowel de WIA Excedent verzekering als de WGA en IVA Excedent verzekeringen worden verkregen door het verzekerde bedrag te vermenigvuldigen met het A.O. percentage. Het verzekerde bedrag wordt verkregen door het betreffende loondeel te vermenigvuldigen met het op dat loondeel betrekking hebbende dekkingspercentage. Voor de uitkering op de Excedent verzekeringen kan zodoende de volgende formule worden gebruikt:

Dekkingspercentage x loondeel x A.O. percentage

Ook in dit geval hanteren de meeste verzekeraars de onderstaande staffel met betrekking tot het A.O. percentage:

WIA Tabel 4

De risico’s afdekken kan op veel manieren

In feite is het heel simpel. Als bedrijf heeft u geld nodig om in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid de kosten hiervan te kunnen dragen. Hoe u dit het meest kostenefficiënt regelt is sterk afhankelijk van uw bedrijfstak en de grootte van uw onderneming. Uiteraard bezien vanuit de wettelijke verplichtingen die u als werkgever heeft. De diversiteit aan mogelijkheden leidt echter vaak tot een complex vraagstuk en dat is iets waarbij Felixx. u kan helpen.

Een totaaloplossing is natuurlijk ook mogelijk

Het is uiteraard ook mogelijk dat u het gehele pakket aan maatregelen met betrekking tot regie op verzuim aan ons uitbesteed. Wij maken hiervoor graag een keer een afspraak met u.

Edwin Kurvers MScBA

Edwin Kurvers MScBA

Adviseur Inkomen

Vanwege de groei van Felixx. HR is Edwin Kurvers 1 februari 2016 aangenomen als Commercieel Binnendienst Medewerker ...
Lees verder...

Vragen? Bel gerust!

035 - 698 27 10

Beste Relatie,

De afgelopen periode hebben wij hard gewerkt aan onze online informatievoorziening. Zo hebben wij een nieuwe website gelanceerd: >>>www.felixxwerkt.nl<<<.

Binnenkort worden alle pagina's op www.felixx.online automatisch doorgelinkt naar onze nieuwe website.

Met vriendelijke groet,

Felixx.®