Diensten

Advies en ondersteuning voor een gezonde organisatie

Ziekteverzuim Calamiteiten/Stop Loss

Naast de conventionele dekking bij ziekteverzuim, kunt u ook kiezen om het gehele risico voor u als werkgever af te dekken in de vorm van een Eigen Behoud. Deze verzekering sluit vaak goed aan bij grotere werkgevers waarbij niet zo zeer sprake is of er verzuim zal plaatsvinden, maar meer hoeveel verzuim. Door een plafond te stellen aan het risico voor de werkgever in de vorm van een Eigen behoud, weet u als werkgever dat u nooit meer kosten heeft dan het bepaalde plafond.

Ziekteverzuim Stop Loss verzekering

Op grond van de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht bij Ziekte (WULBZ) uit 1996 en de Wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (WVLZ) uit 2004 is elke werkgever in Nederland verplicht om het loon van een zieke werknemer door te betalen. Vanuit de wet is deze verplichting gemaximeerd op 70% van het loon (tot het maximum dagloon) maar vanuit de cao of individuele arbeidsovereenkomst, is wellicht een verplichting van 100% van het ongemaximeerde loon van toepassing.

Dit is dus een serieus risico voor een werkgever. Een zieke werknemer levert geen productie en andere werknemers moeten de taken wellicht overnemen, of er moet zelfs vervanging worden aangetrokken. De loonkosten gaan echter wel gewoon door.

De ziekteverzuim Stop Loss verzekering kent een eigen risico uitgedrukt in geld, dit noemen we eigen behoud. Voor bedrijven met een hogere loonsom is de Stop Loss verzekering een uitkomst. Het eigen behoud bedraagt een percentage van de totale loonsom van het bedrijf. De verzekeraar keert schade uit zodra de verzuimkosten boven het eigen behoud komen.

Dekkingsvarianten

Komt de totale loondoorbetalingsverplichting wegens ziekteverzuim in één jaar boven dit bedrag uit, dan vult de Stop Loss verzekering het verschil aan. Deze aanvulling kan een maximum bedragen en wordt vermeld op de polis. De werkgever kan voor de dekking van de verzekering kiezen voor 70% tot 100% van het jaarloon. Naast de directe dekking kunnen werkgevers ook werkgeverslasten meeverzekeren in de vorm van een percentage.

Inlooprisico en uitlooprisico

Als er zieke werknemers zijn op de ingangsdatum van de verzekering, dan is het loondoorbetalingsrisico van hen niet meeverzekerd. Het zogeheten ‘inlooprisico’ is in sommige gevallen meeverzekerd. Daarentegen geldt dat het uitlooprisico niet is meeverzekerd.

Uitkering

De uitkeringstermijn is 1x per jaar en vindt plaats bij de jaarlijkse naverrekening.

Fiscaal

De werkgever kan de premie voor de ziekteverzuim verzekering fiscaal aftrekken als bedrijfskosten

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neemt u dan contact met ons op.

Ja, neem contact met mij op over dit onderwerp!

6 + 8 =