Diensten

Advies en ondersteuning voor een gezonde organisatie

Ziekteverzuim Conventioneel

De loondoorbetalingsplicht in de eerste twee jaar vormt voor u een groot risico. Met een verzuimverzekering dekt u dit risico (deels) af. Bij de Ziekteverzuim Conventioneel ontvangt u een vergoeding voor de loonkosten zolang de werknemer ziek is. U kunt ook een deel van uw werkgeverslasten afdekken.

Ziekteverzuim Conventioneel verzekering

Op grond van de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht bij Ziekte (WULBZ) uit 1996 en de Wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (WVLZ) uit 2004 is elke werkgever in Nederland verplicht om het loon van een zieke werknemer door te betalen. Vanuit de wet is deze verplichting gemaximeerd op 70% van het loon (tot het maximum dagloon) maar vanuit de cao of individuele arbeidsovereenkomst, is wellicht een verplichting van 100% van het ongemaximeerde loon van toepassing.

Dit is dus een serieus risico voor een werkgever. Een zieke werknemer levert geen productie en andere werknemers moeten de taken wellicht overnemen, of er moet zelfs vervanging worden aangetrokken. De loonkosten gaan echter wel gewoon door.

Bij de ziekteverzuim conventioneel verzekering (daggeld verzekering) keert de verzekeraar de loonschade tot maximaal 170% als gevolg van ziekteverzuim per persoon uit, onder aftrek van de eigenrisico termijn.

Dekkingsvarianten

U betaalt de loonkosten van uw zieke werknemer eerst een periode zelf, variërend tussen 10 werkdagen oplopend tot één jaar. De werkgever kan voor de dekking van de verzekering kiezen voor 70% tot 100% van het jaarloon. Naast de directe dekking kunnen werkgevers ook werkgeverslasten meeverzekeren in de vorm van een percentage. Deze kosten worden dan naast de ziekte-uitkering vergoed.

Inlooprisico en uitlooprisico

Als er zieke werknemers zijn op de ingangsdatum van de verzekering, dan is het loondoorbetalingsrisico van hen niet meeverzekerd. Het zogeheten ‘inlooprisico’ is niet meeverzekerd. Daarentegen geldt wel dat indien er sprake is van een al ingegaan recht op een uitkering bij een beëindiging van de verzekering, dan blijft dit risico voor rekening van de verzekeraar. In dit geval is dus het zogeheten ‘uitlooprisico’ wel meeverzekerd.

Uitkering

Na het verstrijken van de eigenrisicoperiode ontvangt de werkgever een uitkering. Voor de uitkering geldt het salaris op het moment dat de werknemer ziek wordt. In het algemeen worden de uitkeringen maandelijks uitgevoerd door de verzekeraar.

Fiscaal

De werkgever kan de premie voor de ziekteverzuim verzekering fiscaal aftrekken als bedrijfskosten.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neemt u dan contact met ons op.

Ja, neem contact met mij op over dit onderwerp!

12 + 14 =