Diensten

Advies en ondersteuning voor een gezonde organisatie

Ziektewet Eigenrisicodrager

Uw werknemers zijn verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Na twee jaar ziekte krijgen zij een arbeidsongeschiktheidsuitkering. UWV voert de WIA uit, de kosten hiervan komen voor rekening van u als werkgever. U betaalt hiervoor WIA-premie. Deze premie bestaat uit een vaste basispremie en een gedifferentieerde premie, die afhankelijk is van het risico. Om een weloverwogen beslissing te nemen.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neemt u dan contact met ons op.

Ja, neem contact met mij op over dit onderwerp!

8 + 11 =