Diensten

Advies en ondersteuning voor een gezonde organisatie

Controle WHK voor kleine werkgevers

Rekenhulp gedifferentieerde premies berekenen

Laat uw beschikking Werkhervattingskas
kosteloos door ons controleren.

Bent u niet akkoord met de premie, dan moet u binnen zes weken na ontvangst bezwaar aantekenen bij de Belastingdienst. Wanneer u het formulier invult, ontvangt u binnen één werkdag een reactie van ons.