Inzake verwerkersoverkomst

Inzake verwerkersovereenkomst

Verwerkersovereenkomst niet nodig bij advies werknemersvoorzieningen en –regelingen

Als werkgever hoeft u geen verwerkersovereenkomst te sluiten wanneer u de Felixx.Groep inschakelt voor het treffen van regelingen ten aanzien van werknemers (i.v.m. pensioen, arbeidsongeschiktheid, verzuim). Weliswaar verstrekt u hiervoor persoonsgegevens aan de medewerkers van de Felixx.Groep, maar daarmee is de de Felixx.Groep nog geen ‘Verwerker’ in de zin van de wet.

Dit blijkt uit de AVG[1] en de uitleg die het ministerie van Justitie en Veiligheid[2] hier aan geeft. Het enkele feit dat een derde partij in opdracht van een werkgever werknemersgegevens verwerkt, maakt hem nog niet tot een ‘Verwerker’. Een derde partij kan op grond van de privacyregelgeving namelijk ook de positie van een ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ hebben. Dit is het geval als het verwerken van de gegevens van de werknemersgeen primaire opdracht is ten behoeve van de werkgever, maar logischerwijs voortvloeit uit een vorm van dienstverlening die de derde partij aanbiedt. Deze situatie doet zich voor bij de dienstverlening van een financieel adviseur aan de werkgever bij het adviseren en bemiddelen bij regelingen voor werknemers.

Uiteraard is de Felixx.Groep (als verwerkingsverantwoordelijke) onverminderd verplicht zeer zorgvuldig met de verkregen werknemersgegevens om te gaan in overeenstemming met de privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op dit moment leggen wij de laatste hand aan ons Privacy Statement zodat u kunt nalezen hoe wij hier als de Felixx.Groep invulling aan geven.

[1] Algemene Verordening Gegevensbescherming, art. 4.7 en 4.8, pag. 33
[2] Handleiding Algemene Verordening Gegevensbescherming, Ministerie Justitie en Veiligheid, pag. 33.

Beste Relatie,

In verband met het Coronavirus kunt u de aankomende tijd het volgende van ons verwachten.

Fysieke afspraken en gesprekken

Met inachtneming van alle overheidsmaatregelen zullen wij vanaf 1 juni 2020 weer fysieke gesprekken/afspraken voeren met onze relaties.

Bereikbaarheid

Wij zijn telefonisch normaal bereikbaar op 035 - 698 27 10. U kunt ons ook per e-mail normaal bereiken.

Met vriendelijke groet,

Felixx.groep