Nieuws

Berichten over de activiteiten van Felixx.HR
Arbeidsconflicten

Arbeidsconflicten vermijden kan veel kosten (en ergernis) besparen

Voorkomen is beter dan genezen, ook als het om arbeidsconflicten gaat. In dit bericht zetten we de meest voorkomende arbeidsconflicten uiteen en geven we tips hoe u de onderliggende bronnen uit de weg kunt gaan.

Gezondheidsgegevens

Gezondheidsgegevens van uw personeel, mag u die zomaar verwerken?

Welke informatie mag u als werkgever verwerken over zieke werknemers? Mag een arbodienst bepaalde informatie delen met de werkgever? En wat te doen als een werknemer uit zichzelf gegevens deelt met de werkgever over zijn ziekte?

Compensatie transitievergoeding

Transitievergoeding nieuwe wet (WAB) werpt zijn schaduw vooruit

In juni heeft de Eerste Kamer de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen. Deze wet gaat in op 1 januari 2020. Maar kan nu al een rol spelen bij het verlengen van een arbeidscontract. Eén van de aandachtspunten daarbij is de te betalen transitievergoeding.

Arbeidscontract

Is uw arbeidscontract nog wel van deze tijd?

Veel bedrijven werken nog steeds met het eerst opgestelde arbeidscontract. De omgeving veranderd echter continu. Tijd dus om het aan te passen!

Concurrentiebeding

Concurrentiebeding in een arbeidscontract voor bepaalde tijd?

Werkgevers kunnen niet meer zomaar een concurrentiebeding opnemen in een arbeidscontract voor bepaalde tijd. Het concurrentiebeding moet zodanig schriftelijk zijn gemotiveerd, dat hieruit moet blijken dat het beding noodzakelijk is in verband met zwaarwegende...

Categorieën

Archief