Nieuws

Berichten over de activiteiten van Felixx.HR
Compensatie transitievergoeding

Compensatie transitievergoeding vanaf 1 april 2020

Het is sinds de invoering van het nieuwe ontslagrecht gemeengoed geworden dat werkgevers een arbeidsovereenkomst na twee jaar arbeidsongeschiktheid niet beëindigen. Dit gebeurt om te voorkomen dat een verplichting tot betaling van de transitievergoeding ontstaat. De...
Concurrentiebeding

Concurrentiebeding in een arbeidscontract voor bepaalde tijd?

Werkgevers kunnen niet meer zomaar een concurrentiebeding opnemen in een arbeidscontract voor bepaalde tijd. Het concurrentiebeding moet zodanig schriftelijk zijn gemotiveerd, dat hieruit moet blijken dat het beding noodzakelijk is in verband met zwaarwegende...
Tegemoetkoming voor werkgevers

Tegemoetkomingen voor werkgevers (3): No-riskpolis & Jobcoach

Overige tegemoetkomingen: No-riskpolis & JobcoachDe overheid stimuleert werkgevers om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een grotere kans te bieden op het krijgen of behouden van een baan. Door de Wet Tegemoetkomingen Loondomeinen (hierna: WTL)...
Werknemer ziek

Werknemer ziek kort voor einde dienstverband?

Helaas worden medewerkers weleens ziek, ook tijdens een dienstverband van bepaalde tijd. Wordt uw werknemer kort voor het einde ziek of is de medewerker nog ziek aan het einde van het contract dan heeft dit behoorlijke gevolgen voor u als werkgever. Ook het moment...
Nieuwe MKB-verzuimoplossing

Nieuwe MKB-verzuimoplossing

Verplichtingen bij zieke werknemersAls uw werknemer ziek wordt betaalt u 104 weken loon door. Daarnaast dient u voor de re-integratie van uw zieke medewerker te zorgen met alle verplichtingen die de Wet verbetering Poortwachter van u verwacht. Wanneer u uw zieke...

Categorieën

Archief